جدیدترین های فرهنگی و مذهبی

رهایی از جدیدترین ورژن ناامیدی در میان مردم/ بدون اذن خدا و خواست او برگی از درخت هم نمی افتد.

چهارشنبه, 10 شهریور 1395 ساعت 17:22

مقابله با یأس و ناامیدی

از مهم‌ترین مشکلاتی که بشر امروزی باتوجه به همه پیشرفت‌های صنعتی و علمی با آن دست به گریبان است...