جدیدترین های سیاسی ، اجتماعی

ژنرال سلیمانی برنامه ترامپ را به چالش کشید/ تصاویر تازه منتشر شده از حلب، موجب ایجاد شک و تردید در برنامه ترامپ برای سوریه است.

اگر حلب به دست گروه‌های مسلح می‌افتاد.../ حجم امکانات و سربازان و تسلیحات و مهماتی که به حلب گسیل دادند، دهشت‌آور است.