جدیدترین های سبک زندگی

در كمال تأسف همه ما شاهد افزايش سريع آشفتگي هاي اجتماعي و آزردگي ها و نارضايتي عمومي هستيم .

چرا اين قدر آشفته ايم ؟

یکشنبه, 19 دی 1395 ساعت 16:53 اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

 

در كمال تأسف همه ما شاهد افزايش سريع آشفتگي هاي اجتماعي و آزردگي ها و نارضايتي عمومي هستيم و آثار و عوارض اين نارضايتي را در رفتارهاي روزمره شهروندان مي بينيم.

 

وقتي كسي از شرايط خود و محيط پيرامونش راضي و دلخوش نباشد به طور طبيعي دچار يك پريشاني مستمر خواهد شد كه روح و روانش را به هم خواهد ريخت و عصبانيت و تندمزاجي را به شكل فزاينده اي در جامعه ترويج خواهد كرد.

 

بدين ترتيب از راننده تاكسي و اتوبوس تا فروشنده مغازه و از معلم و دانش آموز تا اعضاي خانواده كه با هم در تعامل و كنش متقابل هستند ، در يك داد و ستد رواني فضاي سياه نارضايتي عمومي و آشفتگي اجتماعي را تقويت مي كنند.  

 

آرامش رواني زمينه همه رفتارهاي پسنديده انساني است و مقدمه فراگيرشدن هنجارهاي اجتماعي توافقي عمومي بر اساس ارزشهاي اخلاقي است كه از شيوه صحيح رانندگي تا دادن جا به يك شهروند كهنسال در اتوبوس و ... را در بر مي گيرد.

 

ما عادت كرده ايم سالها به غربي ها فحش بدهيم و خودستايي كنيم در حالي كه گاه مي بينيم آن طرف وضع روابط اجتماعي اينقدر هم بد نيست كه گمان مي كرده ايم و برعكس اوضاع خودمان بعضي جاها خيلي افتضاح تر است ! مثل شرايط خانوادگي و ميزان طلاق كه شرايط خودمان هم تقريبا ديگر يواش يواش دارد مي شود مثل غرب و بلكه بدتر ! يا موضوعاتي مثل وضعيت رانندگي كه خيلي اوضاعمان بدتر از ديگران است.

 

حالا اگر كسي بپرسد چرا چنين شده ايم ؟ طبعا نمي توان براي چنين موضوع پيچيده و ظريفي تنها به يك عامل يا عواملي معدود اشاره كرد ، ليكن ترديدي نيست كه يكي از مهمترين اسباب اين وضعيت ناخوشايند و نامطلوب عدم اطمينان رواني شهروندان از دسترسي قطعي آنان به حقوق اوليه است.    
اگر بسياري از رفتارهاي پسنديده اخلاقي را اينجا نمي بينيم شايد از آن روست كه براي اكثر ما اطمينان از حصول حق وجود ندارد.

 

اطمينان از تحقق قطعي عدالت و برخورداري از حقوق شهروندي كه نباشد به طور طبيعي افراد احساس مي كنند بايد خودشان در پي حقوق خود باشند و به هر شكل ممكن سهم خود را بگيرند ، مثل وقتي كه در برخي مجالس عمومي مثل عروسي اگر بدانيد شام را برايتان كنار گذاشته اند و با احترام تقديمتان مي كنند ، نمي دويد و تنه نمي زنيد و هول نداريد !

 

اگر همه مردم احساس كنند كه نظامي منسجم و مقتدر بدون پارتي بازي و واسطه گري و تخلف هاي قانوني حق همه را به صورت عادلانه تامين خواهد كرد و از هر گونه ظلم و اجحاف جلوگيري خواهد نمود طبعا آرامش و آسايش رواني بيشتري در رفتارهاي اجتماعي روزمره خواهند داشت.

 

منبع: خراسان