جدیدترین های سبک زندگی

چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1395 ساعت 12:02

۵ نکته مهم برای خوش صحبت شدن

 مهم نیست با چه دقتی برای کلمات‌تان برنامه‌ریزی می‌کنید، چرا که در اختیار شما نیست که پیام‌تان چطور دریافت می‌شود...

چهارشنبه, 02 دی 1394 ساعت 16:27

حالت دست ها هنگام صحبت با دیگران

توصیه می‌کنیم حتی برای نشان دادن و جلب توجه به یک موضوع از انگشت اشاره خود استفاده نکنید...